Tài khoản RAMM
RAMM được thiết kế cho những ai muốn nhận được tất cả các công cụ cần thiết để giao dịch và đầu tư đồng thời trong một dịch vụ. Là một nhà đầu tư, bạn đầu tư tiền của bạn, giữ toàn quyền kiểm soát; như là một nhà giao dịch bạn giao dịch hoàn toàn tự do và nhận được đầu tư từ những người khác nếu bạn mong muốn.
Tài khoản RAMM cung cấp nhiều lợi ích không thể phủ nhận được cho nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Sự an toàn quỹ của nhà đầu tư Các nhà đầu tư cho biết mức độ an toàn vốn mà tại đó các vị trí giao dịch sẽ tự động thoát ra.
Khả năng đa dạng Dịch vụ này cho phép bạn đầu tư vào một số chiến lược kinh doanh cùng một lúc. Số tiền được giới hạn bởi năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Khả năng giao dịch độc lập Là một nhà giao dịch, bạn có thể tự giao dịch hoặc sử dụng các cố vấn, và hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng sẵn cho phép bạn kiếm được lợi nhuận ngay cả từ các chiến thuật không có lợi.
Mức rào cản đầu vào thấp Có thể bắt đầu với yêu cầu thấp nhất có thể: để bắt đầu chiến lược, bạn cần phải nạp ít nhất 50 USD vào tài khoản của bạn. Bạn có thể bắt đầu quá trình đầu tư với $10.
Số lượng tài khoản không giới hạn Số lượng tài khoản của bạn như là một Nhà giao dịch và Nhà đầu tư trong dịch vụ RAMM không giới hạn, cho phép các nhà kinh doanh thử nghiệm các hệ thống giao dịch khác nhau và cho phép các nhà đầu tư tự tạo danh mục đầu tư thực sự.
Điều khoản giao dịch tốt nhất trên thị trường Chúng tôi cung cấp cơ hội để làm việc với tất cả các loại điều khoản giao dịch và các công cụ giao dịch được cung cấp bởi công ty, bao gồm giao dịch với đòn bẩy 1:1000 và giao dịch tiền điện tử.
Mở một tài khoản RAMM
Nó làm việc như thế nào
Mở một tài khoản RAMM
Nhà đầu tư
Mức đầu tư tối thiểu cho một Nhà đầu tư
Nhà giao dịch
Mức đầu tư tối thiểu cho một Nhà giao dịch
SAO CHÉP chiến lược và giao dịch của nhà giao dịch
Xếp hạng
TẠO RA các chiến lược và nhận sự đầu tư
Thống kê
Tên Trung bình mỗi tháng Age, weeks Chart Vốn
Crab 3
26%
10
no_no 25
205,2%
1 027
OptionBounds 12
5,1%
60
Test2912 24
-0,7%
0
1142239 20
-16,6%
0
So sánh các thông số của Dịch vụ Đầu tư
RAMM PAMM LAMM MAM Signals MQL
Sao chép chính xác 100%
Khớp lệnh tức thì các lệnh của nhà đầu tư
Không phụ thuộc vào số tiền đầu tư
Hạn chế Thua lỗ
Quản lý rủi ro tự động
Thực hiện đúng nghĩa vụ giữa nhà quản lý và nhà đầu tư
Cài đặt cá nhân cho các thông số quản lý đầu tư và tài sản
Có khả năng đa dạng hóa đầu tư
Khả năng giao dịch độc lập trên tài khoản đầu tư